ดูแลผู้สูงอายุ

 • จัดเตรียมอาหาร ยา น้ำ นม ผลไม้ให้ท่านตรงเวลา


 • พยุงเดิน – พยุงเข้าห้องน้ำ


 • เช็ดตัว – ป้อนอาหาร


 • พาออกกำลังกาย และ ทำกายภาพบำบัด


 • ซักรีดเสื้อผ้าให้ผู้สูงอายุ


 • ทำเตียงและกาเปลี่ยนผ้าปูที่นอน


 • ทำความสะอาดร่างกายบนเตียงและที่นั่งเก้าอี้อาบน้ำ


 • สระผม ทำความสะอาดปากและฟัน


 • ดูแลการขับถ่ายและความสะอาดการเปลี่ยนแพมเพลิส


 • ช่วยดูแลประคบร้อน – น้ำแข็ง


 • ช่วยดูแลการเคลื่อนย้ายขึ้นลงเตียงและนั่งรถเข็น


 • ดูแลในการจัดการเก็บขยะและของเสีย


 • อยู่เป็นเพื่อนอ่านหนังสือและพูดคุยด้วย


 • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง


ดูแลผู้ป่วย

 • ช่วยทำเตียงและเปลี่ยนผ้าปูที่นอน


 • ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยบนเตียงและในรายที่นั่งเก้าอี้อาบน้ำ สระผมให้ผู้ป่วย


 • ทำความสะอาดปากและฟัน


 • ดูแลการขับถ่ายและความสะอาดหรือ การเปลี่ยนแพมเพริสให้


 • ป้อนอาหาร (และ ดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง)


 • พลิกตะแคงตัวและนวดหลัง


 • ช่วยทำกายภาพบำบัด เคาะปอด การเคลื่อนไหวของไขข้อ


 • ดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นั่งรถเข็น ขึ้นลงเตียง


 • วัด V/S ให้ผู้ป่วย


 • ประคบน้ำร้อน / น้ำแข็ง


 • จัดการเก็บขยะและของเสียของผู้ป่วย


 • ดูแลท่อทางเดินหายใจให้โล่ง


 • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง


 • ช่วยการดูดเสมหะ


 • การให้ O2 ต่างๆ