หน้าที่สังเขปของแม่บ้านพักประจำ

 • กวาดบ้าน – ถูบ้าน – เช็ดกระจก


 • ล้างถ้วยจาน – ทำความสะอาดห้องน้ำ


 • ซักรีดเสื้อผ้า


 • ช่วยทำกับข้าวหรืออาหารถ้ามี


 • รดน้ำต้นไม้


 • ดูดฝุ่น เสริฟน้ำ นำ้ชา กาแฟ น้ำส้มถ้ามี


 • ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน


 • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง


หน้าที่สังเขปของแม่บ้านประจำออฟฟิตหรือที่ทำการต่างๆ

 • กวาดพื้น – ถูพื้น


 • ดูดฝุ่น – เช็ดกระจก


 • รดน้ำต้นไม้


 • ทำความสะอาดห้องน้ำ


 • ล้างถ้วยจาน ภาชนะอื่นๆ


 • เสริฟน้ำ – น้ำชา – กาแฟ – น้ำส้มถ้ามี


 • ซักรีด เสื้อผ้า


 • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง